Project Land van Cuijk

AanklikThuis is bezig met de planvorming en voorbereiding van een project voor kleinschalige woonvoorziening ouderen.

 

Het project bestaat uit 6 zorgwoningen, waarvan 2 mantelzorgwoningen (52m2) en 4 ‘aanklikbare’ zorgwoningen (30m2) met een centraal deel en zal ultimo 2020 gerealiseerd worden. Tekeningen en specificaties zijn op te vragen door contact met ons op te nemen via info@aanklikthuis.nl.

Onze unieke voordelen

 Langer thuis wonen bij je naasten
 Energievriendelijk en NOM door duurzame bouw
 Vriendelijke financiering, inruilmogelijkheid
 Volledig circulair in gebruik
 Subsidies mogelijk bij indicatie (WMO, WLZ)
 Samenhangend zorgconcept. Value added services